Marknadsföringstips


Röster och tips från teaterföreningarna
Tipsen är inhämtade från de lokala riksteaterföreningarna runt om i Sverige.

 

 • Viktigt med långsiktig planering.
 • Ersätt det tunga och dramatiska för att bygga upp en fast publik.
 • Börja lite försiktigt att ta in dramatiska pjäser.
 • Skapa en tilltalande hemsida där all information finns och som uppdateras så fort något händer.
 • Skapa en medlemstidning om man har möjlighet (känner någon tryckare).
 • Använd nyhetsbrev per e-post (fråga efter e-postadress till så många medlemmar som möjligt).
 • Vid dålig försäljning: Billigare pris, lotta ut biljetter.
 • Försök få hjälp med internpost till kommunala instanser: förskola, skola, fritidsgård samt kommunala bolag. (Kulturförvaltning/Kommunledningskontor)
 • Rabattsystem: om man under en spelperiod bokar biljetter till en eller flera föreställningar får man mer rabatt ju fler föreställningar man bokar sig för.
 • Skolan har alltid 50 % subvention på biljetter, men om man bokar in sig på mer än en föreställning så stiger % -satsen. (gymnasiet).
 • Hitta nytt och spännande för att få och nå en yngre publik.
 • Sprid innan föreställningen info om nästa föreställning. Om kommande föreställning ligger nära i tiden – skapa en lista på ej sålda platser som teaterföreningens aktiva försöker att sälja till de som kommer på föreställningen.
 • Ge vid upptaktsmöte en lott som kan ge gratis fika på en föreställning, då köper man biljett till densamma.
 • Stick ett flygblad i handen på folk på stan speciellt i början av säsongen eller om det är en lite annan typ av föreställning, t ex dans.
 • Skapa ett koncept - en inramning till arrangemanget. Hitta på något roligt inför barnteaterföreställningar: klä ut sig med kläder som anknyter till föreställningen eller ljussätt foajén.
 • Nyhetsbrev eller programblad på nätet, viktigt att tonen är tilltalande och informativ. Viktigt med kontinuitet i utskicken. Det är också viktigt vilka kanaler man använder sig av.
 • Samarbeta med T ex. kulturskolan, musikarrangörer och andra teaterföreningar. Vänder sig till barn innan skolåldern, arrangemang lördag eller söndag samma klockslag varje gång. Alla hjälps åt med arrangemanget oberoende av vem som är arrangör.
 • Använd er av lokalradio (om sådan finns). Samarrangemang med andra Kulturföreningar.
 • Gemensam pressträff vid varje säsongstart för flera teaterföreningar. Jätteviktigt med direktkontakt istället för att skriva e-post.
 • Viktigt att stötta varandra istället för att konkurrera om publiken.
 • Lägga in uppgifter på Facebook ”Fanpage” ett sätt att nå nya människor som kan skicka till sina
 • kompisar osv.
 • Sammanställ en lista över alla föreställningar som visas inom ett regionalt område sydöstra hörnet som man presenterar i sin kommun.

Viktigt att meddela media var de hittar bilder och texter inför publicering av en föreställning.


Förslag på ett marknadsföringsschema för 5 veckor

 • V 5 Start aktiv marknadsföring - riktat utskick
 • V 4 Affischer bibliotek, skolor + Inbjudan till Kulturnämnden
 • V 3 Info inkl pris på föreställningen. Bombardera med e-post = gymnasielärare (hitta kontakter),
 • V 2 tidningar + turistbyrå.
 • V 1 Hur har vi sålt? Inbjuda från lista som man upprättat: släkt, vänner o bekanta. Medlemmar som inte varit
 • på teatern på länge erbjud till lägre pris.