Producent: Exiled dance crew

Om Exiled dance crew

2007 bildade vi föreningen Exiled Dance Crew. Vi är en ideell förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Vår verksamhet har i föreningens namn bestått i att sprida dans genom shower, föreställningar, workshops och genom att delta i tävlingar. Vår verksamhet innefattar också undervisning i form av kontinuerliga danskurser för barn och ungdomar (även vuxna). Detta är ett steg i att stärka dans- och ungdomskulturen i Luleå och Norrbotten.

Produktioner.

  • Arkiv