Producent: Teater Nu

Om Teater Nu

Teater Nu är en fri teatergrupp med bas i Göteborg som skapar scenkonst och mobiliserar mötesplatser. Fokus är det nyskapande, nyskrivna och närvarande. Organisationsmässigt är Teater Nu uppbyggt som ett idéburet konstkollektiv. Idén och konceptet står som fokus för Teater Nu:s konstnärliga undersökande och formen för uttrycket är därför flexibelt, men scenkonst är alltid grunden

Produktioner.

  • Arkiv