Producent: Skottes Musikteater

Om Skottes Musikteater

Skottes Musikteaters konstnärliga idé kan liknas vid ett växande träd med rötterna djupt nere i den kollektiva skaparmyllan. Ett träd med en ovärderlig erfarenhetskarta inristad i barken och med en okuvlig vilja att skjuta nya skott, att förnya sig. Stammen, den som gör oss speciella i vårt scen-konstlandskap, byggs upp av vår musikaliska kärna. Texten och musiken bildar ett musikdramatiskt grenverk där dialogen ofta sjungs. Högst upp i trädkronan dignar så frukten av vårt konstnärliga arbete som när den mognat; skördas och åtnjuts av vår publik.
Skottes föreställningar utgår ofta från starka fantasifulla historier om livet och att vara människa.
Det konstnärliga uttrycket med teaterns alla medel (scenografi, mask, kostym, ljus osv) ska alltid vara generöst och påkostat.
Vi vill inspirera och beröra.
Vi vill vara en inträdesbiljett till livslångt scenkonstintresse.
Vi vill sporra vår publik till egen kreativitet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv