Producent: Skottes Musikteater

Om Skottes Musikteater

Skottes Musikteater är en fri teatergrupp med en genuin teatertradition och är en av landets äldsta fria teatergrupper med snart 40 år och närmare 150 uppsättningar på nacken.

Skottes Musikteater producerar föreställningar för barn/unga och vuxna.
Utöver en omfattande turné-verksamhet spelar Skottes på egna hemmascenen Spegeln i Gävle.
Där arrangerar Skottes sedan många år bla de populära familjelördagarna med kafé och barnaktiviteter före och efter föreställningarna.
I Gävle men också vid turne-föreställningar samarbetar Skottes ofta i olika former med drama-pedagoger och förskola/skola.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv