Producent: Oriental Move-Dance Theater

Om Oriental Move-Dance Theater

Oriental Move-Dance Theater, är en innovativ magdansensemble.
Den bildades 2003 av Carola Bianca Höckner. Koreograf, konstnärlig ledare, pedagog.
Intentionen med ensemblen är att bjuda på spännande, varierande, inspirerande mångfald och odogmatiskt tänkande inom den orientaliska dansen.
Detta skapas genom att blanda olika dansstilar och dansformer med varandra, ofta till oväntat musikval.

Kontakta oss på 0707-200 211 eller över fb, för bokning både till den stora och den lilla scenen, samt för olika typer av festarrangemang. Vi är öppna för förslag.
Om ni behöver en koreograf eller dansundervisning, så går även det att ordna.

https://youtu.be/FZCcX53jJxc
https://youtu.be/x3K0QHRqOMI
https://youtu.be/ia4DFjI-kss
https://youtu.be/qzFXqcVLfFU
https://youtu.be/I-5462ISI6Y

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv