Producent: Petri Dish

Om Petri Dish

Grundad av Anna Nilsson och Sara Lemaire, försvarar Petri Dish sina estetiska universum, vilka ter sig absurda, överraskande och ibland gränsar till det barocka. I det ständigt muterande landskapet som kallas Petri Dish, kurtiserar cirkus, dans, teater och bildkonst med varandra. Kompaniet har sedan år 2014 skapat två föreställningar som spelats nära hundra gånger runt om i världen, bland annat på Londons MIME-festival och Seoul’s MOdernDAnceFEstival.
Driften trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RSWotgVclUw
Expiry Date trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I5zDtHZfFKQ

Produktioner.

  • Bokningsbara