Producent: Man Must Sing

Om Man Must Sing

Operakompaniet Man Must Sing är frigruppen som beställer, producerar och framför nyskriven och normkreativ scenkonst på svenska mitt i samtiden. Ny opera i ett smart och intimt format med texten och berättandet i fokus.

Man Must Sing är Nina Ewald, Amanda Flodin och Karl Peter Eriksson.

Produktioner.

  • Bokningsbara