Producent: Teaterambulansen

Om Teaterambulansen

Teaterambulansen är en fri teatergrupp med stöd från Region Gotland och med säte på Gotland. Teaterambulansen har varit verksam sedan 1997.
Teaterambulansen springer ur en historia av framförallt dockteater för barn och unga på Gotland. 2016 ny-grundades teatern med målet att skapa scenkonst för barn, unga och vuxna på Gotland och runt om i Sverige.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv