Producent: CLOWNfrekvenser c/o

Om CLOWNfrekvenser c/o

CLOWNfrekvenser vill tänja på allmänna föreställningar om clownen och höja medvetenheten om clownens positiva inverkan på människosjälen. För att nå ut i nya, oväntade sammanhang utför CLOWNfrekvenser uppdrag på konsultbasis, på eget och andras initiativ men gör också scenkonstproduktioner för teaterrummet.