Producent: Kompani1 Teater

Om Kompani1 Teater

Med modern, nyskriven och nyöversatt dramatik vill Kompani1 skära genom bruset och både
spegla och drabba det samhälle vi lever i. En hudnära, påtaglig teater som samtidigt öppnar portar mot fantasin.

Kompaniet Teaters medlemmar drev tidigare "Teater Iris" (http://www.teateriris.com) och produktionsbolaget Teater Medea.

Föreställningen "Gubbjävel" producerades av Teater Iris/Teater Medea och turnerade på rikteaterföreningar i landet under 2015.

Produktioner.

  • Arkiv