Producent: Teater Oland

Om Teater Oland

Teater Oland vill levandegöra historiska personer och händelser med hjälp av fiktion och fantasi. Vår scenkonst är upphöjd och suggestiv. Vi har alltid ett historiskt perspektiv som kopplas till nutidens problemställningar.
Vi vill även verka för att tillvarata traditionella hantverkstekniker och inkluderar dessa i vår scenografi, kostym och rekvisita.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv