Producent: Funk i 4D

Om Funk i 4D

Funk i 4D är ett tvådagars arrangemang med seminarium, föreläsningar och workshops dagtid och med Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning RIV MURARNA och stå upp show Funk-Stand-Up kvällstid.

Vi vill belysa att det är omgivningen och miljön vi befinner oss i som skapar hinder. Men att ha en hörselskada, synskada, sitta i rullstol eller ha en psykisk funktionsnedsättning är egentligen inte så krångligt om allt bara är tillgängligt.
Vi vill visa att väldigt mycket som funktionshindrar går att lösa med enkla medel.

Ett projekt som ägs av Kulturens Bildningsverksamhet som finansieras genom Allmänna Arvsfonden, i samarbete med ATR.

Kontakt:
Lars-Göran Wadén
kommunikatör
lars-goran.waden@kulturens.se

http://www.funki4d.se

Produktioner.

  • Arkiv