Producent: Dockteaterfabriken

Om Dockteaterfabriken


Dockteaterfabriken bildades 2004 av Hugo Catolino och Pia Holmquist. Teatern producerar och turnerar med teater för de riktigt små barnen från 2 år. Vår första produktion var Lilla kanins semesterresa. Våra föreställningar är spännande, roliga, romantiska och fantasifulla.
Vi har även workshop för lärare och elever i docktillverkning och dockspel.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv