Producent: Föreningen Scenkonst för Alla

Om Föreningen Scenkonst för Alla

Föreningen Scenkonst för Alla är en förening som är öppen för var och en som känner ett behov av att utveckla sig inom och genom scenkonst.

Vårt mål är att erbjuda en verksamhet för alla människor, vare sig en har problem med utbrändhet, psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, med sig själv eller inte ens det.

Produktioner.

  • Bokningsbara