Producent: Teaterladan

Om Teaterladan


Efter 29 år på Regionteatern Blekinge Kronoberg öppnar jag upp min Teaterlada. Jag behåller monologen "Föregångerskan" om kampen för den kvinnliga rösträtten som firar 100 år
http://www.teaterladan.com/aktuellt

Produktioner.

  • Bokningsbara