Producent: Alpha In The Making

Om Alpha In The Making
Hos en Alpha finns en medvetenhet kring antirasism och jämställdhet och ett fundamentalt, humant resonemang kring detta. Alpha in the making är en antirasistisk - och feministisk konsert med afrokaribisk musik och dans, dancehall och afrobeat. Explosivitet, rytmer och icke-ursäktande pondus paketerat med eftertanke kring normbrytande samhällsfrågor.


Det största syftet är att inspirera unga, speciellt tjejer och transpersoner att ta plats i samhället på olika sätt. Vare sig det är sceniskt eller i klassrummet. Vi vill bidra till att forma blivande unga till de potentiella alphas som finns inom dem men vid unga åldrar kan det behövas inspiration till att hitta modet för utforskning av sin karaktär.


Föreställningen är menad för alla, men framförallt för barn och unga; vår nästkommande generation som vi anser hålla en del av framtidens makt. I monologer lyfter vi förståelse kring hur vardagsrasism handskas i sociala situationer och den postkoloniala effekten som ligger som grund för det. Tanken om hur mikroaggressioner till slut blir ett stort sammanhang och hur den indirekta rasismen kan påverka den konkreta rasismen som fått gro och växa i samhället under många år.


Produktioner.

  • Bokningsbara