Producent: Unga Drottning Christina

Om Unga Drottning Christina

Unga Drottning Christina är en ideell förening, organisationsnummer 802462-3855, som grundades 2011. Unga Drottning Christina arrangerar kulturaktiviteter för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer. Aktiviteterna omfattar konserter, föredrag, kurser, workshops, dans- och teaterföreställningar. Aktiviteterna äger rum i olika sammanhang som direkt ute på skolor eller på historiska platser som Livrustkammaren.
Vår vision är att med kulturen som medel, skapa ett mjukare och mer medkännande samhälle.
Våra värderingar är inspirerade av Drottning Christina (svensk drottning 1632-1654; f. 1626 i Stockholm, d. 1689 i Rom) och står för tolerans, jämställdhet, kulturens betydelse, yttrande- och religionsfrihet.
Mer om oss på: http://www.ungakristina.se

Produktioner.

  • Bokningsbara