Producent: Bohm Bohm Room AB

Om Bohm Bohm Room AB

BOHM BOHM ROOM är ett interdisciplinärt kommunikations- och produktionskontor inom samtida konst och kultur. Verksamheten grundades 2008 och leds av Emelie Bergbohm. BOHM BOHM ROOM har ett brett spektra av uppdrag från fria grupper, institutioner och myndigheter. Våra tjänster består av projekt- och produktionsledning, kommunikation och PR, administration, finansiering, distribution och turnering.

Våra projekt rör sig mellan scenkonstproduktioner, festivaler, kulturella utbyten samt arrangemang, möten och konferenser med samhälls- och kulturfrågor i fokus. Vi arbetar med lokala projekt samt utvecklar nationella och internationella satsningar och turnéer av konstnärliga produktioner.

Denna hemsida presenterar några av våra genomförda projekt och pågående samarbeten. Den är även ett fönster för de konstnärer som vi har ett fördjupat och långsiktigt samarbete med.

Produktioner.

  • Arkiv