Producent: Fab Femme

Om Fab Femme

Producent och medlem i den feministiska scenkonstgruppen Fab Femme som skapar normkritisk teater. Aktuell med gruppens första produktion Törntrosa.

Produktioner.

  • Bokningsbara