Producent: Anders Larsson Team

Om Anders Larsson Team

Jag är skådespelare och författare och har en monolog Kalevala på trekvart som jag framför på teatrar, bibliotek, i föreningar, äldreboenden och gymnasier. 45 - 50 minuter, pris 5000 skr tel.+46702798013 eller +358503497135

Produktioner.

  • Bokningsbara