Producent: Divanteatern

Om Divanteatern

DIVAN teatern består av Greger Ottosson och Kajsa Reicke.
Båda med många års erfarenhet som skådespelare.
Greger och Kajsa arbetade tillsammans första gången 2018 i Tantteaterns föreställning SKILJETECKEN -en skilsmässa för 6 röster


Recension i VK:
(klicka på länken)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vk.se%2F2019-09-09%2Ffinurligt-for-barn-om-att-vaga-tranga-sig-pa%3Ffbclid%3DIwAR0Sw9Ld_1dKUvpg5GY2nmabS9hIT05kRTXFbuPRkKIMOOPTZShjJh62jvc&h=AT1D66lr3BgORtECZf4Rl7Md42zq5AvtoNmUj7_BUVJyWcfpDyGY8ez2LuIj1CP1ptel4khymHbQNt49Jzyhh0q8xrAMTRoJiQFEjhLwMxIL1HTkeHvbtW8LeJAX1o861_lMwnhd

Produktioner.

  • Bokningsbara