Producent: Svensk Musik och Teater

Om Svensk Musik och Teater

"Fantastiskt"
Skriver flera recensenter.

Efter föreställningarna brukar arrangörerna säga:
"Ni måste komma tillbaks"

Läs mer på http://www.svenskmusikochteater.se
Ring 0708 77 66 67
info@winkir.se
.
Strålande recensioner, entusiastisk publik.
Publiken brukar vara både överväldigad och förvånad.

TEATER ÄR ÖVERVÄLDIGANDE
GÅ TILL TEATERN


På Instagram: #svenskmusikochteater


Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv