Producent: ADAS musikaliska teater

Om ADAS musikaliska teater

ADAS musikaliska teater gör egensinniga föreställningar i en stark konstnärlig form. Vi utvinner skönhet och värme ur sköra och svåra stycken av liv och personliga erfarenheter. Den dokumentära verkligheten korsas med djupdykningar i människans inre världar för att kasta ljus över tystade och bortglömda perspektiv och påstå något om det samhälle vi lever i. Manusförfattaren och skådespelaren Fia Adler Sandblad är teaterns konstnärliga ledare sedan starten 1993.

ADAS arbetar med berättelser om kvinnor, historier som sällan hörs och ses i det offentliga rummet och med andra vinklar på kända berättelser. Vi ställer oss själva i det perifera och ger röst åt de undanskymda och stumma. Vi belyser världen runtomkring och gör det normala och självklara till det som kritiskt gestaltas. De frågor vi lyfter utmanar synen på oss själva, vår historia, vår sam- och framtid.

ADAS musikaliska teater stöds av Göteborgs Stad Kultur, Statens Kulturråd och SENSUS studieförbund. Vi stöds även av Längmanska Kulturfonden, Lundgrenska Understödsfonderna och av Konstnärsnämnden.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv