Producent: ADAS musikaliska teater

Om ADAS musikaliska teater

ADAS musikaliska teater skildrar utsattheten bland kvinnor och unga och lyfter tankar och perspektiv som är okända för många. Vi gör formstarka teaterföreställningar där vi tillsammans med våra medarbetare och vår publik bryter tystnaden och pratar om det tabubelagda, det skamfyllda, det som ingen annan talar om. ADAS musikaliska teater startade 1993 och har sin bas på Konstepidemin i Göteborg.

ADAS musikaliska teater stöds av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd och SENSUS studieförbund. Vi stöds även av Längmanska Kulturfonden, Lundgrenska Understödsfonderna och av Konstnärsnämnden.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv