Producent: Teater Martin Mutter

Om Teater Martin Mutter

Vi vill arbeta nära vår unga publik. I förarbetet med våra pjäser använder vi oss alltid av referensklasser och vi hämtar ofta material direkt från de ungas verklighet. När vi spelar vill vi värna om den nära kontakten i mötet med publiken och har därför en begränsad storlek på barngrupperna. Vårt arbete präglas av vår tro på teatern som en avgörande kraft i samhället - att kulturen har stor betydelse för att samhällsutvecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar.

Teater Martin Mutter är en fri teater i Örebro. Vi startade vår verksamhet 1987 och producerar i huvudsak nyskriven scenkonst för barn- och unga. Vi spelar både på egen scen och på turné och varje år spelar vi drygt 200 föreställningar runt om i hela landet.
Teater Martin Mutter har ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Örebro Kommun och Region Örebro Län. En stor del av verksamheten finansieras av intäkter från sålda föreställningar.
Vi är medlemmar i Teatercentrum och i Svenska Assitej.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv