Producent: Teater Mila

Om Teater Mila

Teater Mila utgår från Luleå i Norrbotten och turnerar främst i de fyra nordligaste länen.

Vi turnerar med föreställningar, skapande skola och förskola och utbildningar.

Föreställningar
Vi spelar från de små byalokalerna till de stora scenerna.
Våra föreställningar riktar sig framförallt till barn & unga.

https://www.teatermila.se/forestallningar/

Skapande skola / Förskola
När det gäller skapande skola och förskola så jobbar vi med ca: 6000 elever varje år. I våra projekt ingår i regel både föreställningar och workshops.

https://www.teatermila.se/skapande-forskola/
https://www.teatermila.se/skapande-skola/

Utbildningar
Vi håller en rad olika utbildningar där "Teaterledarutbildningen" och "Konsten att väcka minnen" är två av dem.

https://www.teatermila.se/utbildningar/

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv