Producent: Lilla Parken

Om Lilla Parken

Lilla Parken är en teater som riktar sig till förskolor och skolor. Vi har funnits i över tio år och bedriver interaktiva teaterföreställningar som bygger på förskolornas/skolornas värdegrundsarbete knutet till läroplanen.

Till alla våra föreställningar har vi en anpassad workshop. Vi tycker att det är viktigt att tillsammans med barnen återkoppla till temat i föreställningen då vi tar upp frågor som bland annat solidaritet, allas lika värde, och människors integritet.

Lilla Parken spelar i huvudsak i Stockholms län men också i Uppsala kommun och i andra delar av Sverige. Vi spelar cirka 100-150 föreställningar per år. Våra föreställningar i Lilla Parken arbetar alltid utifrån en frågeställning kring värdegrund. Vi belyser alltid frågor kring ämnen som kamratskap, genusperspektiv, allas lika värde och integritet mm.

Med hjälp av workshops kan vi fördjupa oss i dessa ämnen tillsammans med barnen och pedagogerna. Det ger också ett utrymme för barnen att få ställa frågor kring och funderingar runt dessa ämnen. Med föreställningarna och workshopen kan vi sätta strålkastaren på för förskolorna viktiga ämnen som de kan använda sig av i deras arbete med barnen.

Lilla Parken kallar sig ”Sveriges mest mobila teater”. Vi spelar i alla lokaler, inomhus eller utomhus. Vi ställer inga krav på utformning eller teknisk kapacitet. Detta gör att vi kan komma till alla förskolor/skolor.

Eftersom våra föreställningar innehåller musik, sång, dans och färgglada och talande kostymer kan våra föreställningar förstås och uppskattas av människor oavsett om de förstår språket eller ej. Vi spelar också för barn med olika typer av funktionsnedsättningar och vi kan lätt anpassa föreställningarna efter just deras behov.

Den största delen av våra rollkaraktärer kan spelas av både kvinnliga och manliga skådespelare. De har inget uttalat kön utan är en del av berättelsernas innehåll och teman.

Produktioner.

  • Arkiv