Producent: Teater UNO

Om Teater UNO

Teater UNO - Insiktsskapande teater för barn, ungdomar och vuxna på egen scen och på turné.

Teater UNO bildades 1977 och är en kollektivt arbetande ensemble vars inriktning är att spela teater för främst ungdomar men även för barn och vuxna. Teater UNO har egen scen – på Esperantoplatsen i Göteborg – men spelar även uppsökande teater i hela landet.

Tematiskt arbetar gruppen med tidlösa humanistiska spörsmål kopplade till aktualiteter i vår samtid. Spelstilen är utåtriktad och lekfull. Förhållningssättet till publiken är kravfullt men utan pekpinnar.

Teater UNO består av tre medlemmar: Åsa Eek Engquist, Carl Harlén och och Staffan Nattsén.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv