Producent: VÄSTANÅ TEATER

Om VÄSTANÅ TEATER

Västanå Teater och BerättarLadan är en av Sveriges absolut största sommarteatrar och under vinterhalvåret en turnerande teater. Sedan 2009 är teatern regionteater för Värmlands län och därmed en länsinstitution. Teatern har sina lokaler och kontor i Sunne. Under vinterhalvåret turnerar Västanå Teater med sitt mongoliska nomadtält, den sk yurtan, och under sommarmånaderna spelar teatern på sin egen hemmascen, BerättarLadan. Konstnärlig ledare och teaterchef är Leif Stinnerbom.

Men hur började allt detta?
1972 startas en teatergrupp vid namn Sprattelgubbarna med syfte att erbjuda barn en bra teater. I slutet av 70-talet blir makarna Yvonne Rock och Björn Söderbäck medlemmar i gruppen och det är från denna tid som Västanå Teaters speciella profil kan spåras - uppsättningar grundade på folkkultur i en djupare mening, knuten till Värmland och med starka inslag av sagor och myter. År 1985 byter gruppen namn till Västanå Teater och redan från starten blir Selma Lagerlöfs verk en av utgångspunkterna i teaterarbetet och grunden till flera framgångsrika föreställningar.
När teatern 1990 engagerar Leif Stinnerbom som regissör och konstnärlig ledare, Inger Hallström Stinnerbom som kostymör och skådespelarparet Peter och Anna Jankert börjar skapandet av Västanå Teaters särpräglade teaterform på allvar.

Den nya ensemblen möts i sökandet efter sina rötter och i känslan för det rituella, i en längtan efter att föra både sig och publiken in i en magisk värld. Målmedvetet, stolt och med brinnande lust arbetar man för att finna en gemensam tradition och leta sig tillbaka till folkkulturen som förenar alla folkslag. Man tar fasta på myt, saga och på poesins kraft. I och med uppsättningen av "Gösta Berlings saga" (-92) – i den för ändamålet ombyggda teaterladan på Mårbacka – trängde Västanå Teater vidare in i djupet av den värmländska själen. Detta var något helt nytt i svenskt teaterliv – en värmländsk teater.

1999 inleds sommarteatern i BerättarLadan med Västanås och Riksteaterns Nils Holgersson, följd av Kejsarn av Portugallien 2000 och Gösta Berlings Saga 2001. Jan Dzedins och Ewa-Britt Andersson bygger upp marknadsföringen runt BerättarLadan. På bara två säsonger ökar publikantalet från 11 000 till 22 000 och Västanå kommer att spela en viktig kulturpolitisk och näringslivsmässig roll för Sunne och Värmland.

Under följande år har såväl Strindberg, Ibsen som Shakespeare spelats i Ladan. Uppsättningarna är fortsatt väl besökta och 2003 får teatern ett treårigt regionalt uppdrag av Kulturrådet. Emma Karlsson blir gruppens producent 2008 och sedan 2009 är Västanå Teater regionteater i Värmlands län.

Västanå teater är den lilla teatern med de stora visionerna.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv