Producent: Teater Eksem

Om Teater Eksem

Teater Eksem är en fri teatergrupp som verkar i Göteborg, Sverige och världen. Vi skapar scenkonst som är genusnyfiken och normkritisk.
Vi gör teater både för barn och vuxna.

Vi är nyfikna på och vill inspireras av vår publik, och den verklighet vi lever i.

Vi strävar efter att göra teater för alla oavsett ålder, bakgrund, kön, sexualitet, psykiska eller fysiska funktionsskillnader.

Vi arbetar experimentellt och vill utmana den traditionella synen på vad teater är och kan vara.

Med skådespeleri som utgångspunkt arbetar vi med olika sceniska uttrycksformer.

Gå in på http://www.teatereksem.se för att läsa mer om oss och vårt arbete.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv