Producent: Teater Eksem

Om Teater Eksem

Teater Eksem är en fri teatergrupp som verkar i Göteborg, Sverige och världen. Vi skapar scenkonst som är genusnyfiken och normkritisk.
Vi gör teater både för barn och vuxna.

Vi är nyfikna på och vill inspireras av vår publik, och den verklighet vi lever i.
Vi strävar efter att göra teater för alla oavsett ålder, bakgrund, kön, sexualitet, psykiska eller fysiska funktionsskillnader.
Vi arbetar ofta tvärkonstnärligt och vill utmana den traditionella synen på vad teater är och kan vara.

Med skådespeleri som utgångspunkt arbetar vi med olika sceniska uttrycksformer. Oftast arbetar vi med devisingmetoder (kollektivt skapande processer).

Vi arbetar även med kulturpedagogiska projekt ofta Skapande skola-projekt med teater, drama eller dansinriktning.

Gå in på http://www.teatereksem.se för att läsa mer om oss och vårt arbete.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv