Producent: Teater InterAkt

Om Teater InterAkt

Teater InterAkt är en professionell teater med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus. Sedan start arbetar Teater InterAkt med trilogin Mänskliga gränsområden, där ljus sätts på de vars röster inte hörs i samhället.
Vi vill skapa bruksteater, men utan att göra avkall på teknik, estetik och konstnärligt gränsöverskridande. Vi tar vår publik på största allvar och gör dem till medskapare i våra verk.

AKTUELLT
Brofästet. Se Del II i juni!
Brofästet undersöker Malmös historia som ankomst- och välkomststad från 1945 till idag. I tre delar skapas en rik och varierad bild av hur det är och har varit att komma till Malmö som nyanländ, och samtidigt gestalta stadens historiska utveckling från industristad till kunskapsstad. Frågor vi ställer oss är bland annat: hur upplevs staden Malmö av den som kommer hit? Hur lever man vidare på en ny plats med sina tidigare erfarenheter och kunskaper? Hur bidrar dessa till staden och hur formas vi av staden? Hur har Malmö formats av att vara en stad vid den nationella gränsen? Projektets deltagarverksamhet finansieras av Allmänna Arvsfonden och det konstnärliga projektet med stöd av Malmö Stad, Region Skåne, Sveriges Författarfond och Konstnärsnämnden.

Projektet Nyckeln - interaktnyckeln.se - har blivit tilldelat 6.1 Mkr av Allmänna Arvsfonden. Projektet löper t.om feb 2020 resulterar i en metodbok.
Projektet driver en communityteatergrupp där deltagarna är under 25 år och har erfarenhet av flykt. Parallellt samlar projektet erfarenheter från andra organisationer som arbetar med kultur som ett verktyg att främja marginaliserade grupper. Deltagarnas och organisationernas upplevelser och åsikter dokumenteras för att bli en del av metodmaterialet. Arbetet med andra organisationer verkar även nätverksfrämjande.

Produktioner.

  • Arkiv