Producent: UngaTur

Om UngaTur

UngaTur är en fri teatergrupp med bas i Kärrtorp som sedan starten 2004 gjort ett tjugotal teaterföreställningar, filmer, kabaréer och festivaler.

UngaTur ska verka för att vara en inflytelserik grogrund för unga scenkonstnärer inom det svenska kulturlivet, baserad på en ständigt pågående dialog med vår målgrupp. UngaTur ska vara spjutspetsen inom scenkonst för unga med en levande repertoar av projekt utförda av professionella konstnärer som vänder sig till en ung publik, samt professionellt inramade projekt vars huvudsyfte är att utveckla och stärka unga oetablerade konstnärers egna visioner.

UngaTur vill genom konst skapa unika upplevelser, politisk debatt, förändringspotential och ge handlingsutrymme åt unga. Genom att arbeta med känslomässig identifikation vill vi ställa bakomliggande ideologiska frågor och välkomna en aktiv och kritisk åskådare.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv