Producent: teater Theatron

Om teater Theatron

Teater Theatron ta tag i de stora frågorna – som rotlöshet, uppbrott, identitet. Uppsättningar präglas alltid av en medveten, underfundig teatralitet, kopplad till de mer teatrala speltraditionerna från Sydeuropa.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv