Producent: Niclas Strand Produktion

Om Niclas Strand Produktion

Niclas Strand Produktion erbjuder teaterföreställningar och underhållningsprogram av och med Niclas Strand i samarbetande andra artister och musiker.

Tyngdpunkten ligger på musikalisk underhållning i form av soloframträdanden eller i större konstellationer som t.ex. den nu aktuella produktionen "50 år med Svensktoppen" som finns presenterad på den här sidan.

Barnteaterverksamheten startades tillsammans med Mia Poppe hösten 2009, då i samarbete med Kungliga Myntmuseet i Stockholm. Sedan dess har föreställningarna turnerat på marknader, föreningar, skolor och förskolor samt även i Stockholms läns landstings projekt “Kultur i vården”.

Niclas Strand Produktion drivs som en enskild firma.

http://www.niclasstrand.se

Produktioner.

  • Arkiv