Producent: Abnorm Scenkonst

Om Abnorm Scenkonst

Abnorm Scenkonst är en skådespelarduo med bas i Göteborg. Vi vill på ett lekfullt sätt ifrågasätta och undersöka rådande samhällsstrukturer och fenomen.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv