Producent: MindFlyers Entertainment AB

Om MindFlyers Entertainment AB

Sedan 2004 har MindFlyers varit det managementbolag som talas varmast om i branschen. Ett äkta engagemang, tydlighet och bra uppgörelser skapar goda förutsättningar för långvariga samarbeten med talarförmedlingar, tv-bolag och andra aktörer inom underhållningsbranschen.

Vi tänker och agerar långsiktigt.

Våra klienters behov är motorn, skrattet är bränslet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv