Arrangör: Riksteatern Dalarna

Om Riksteatern Dalarna

scenkonstkonsulent/arrangörsutvecklare

Riksteatern Dalarna är en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och arrangörsföreningarna i länet och en självständig enhet av Riksteaterns organisation.

Alla Riksteateranslutna arrangörsföreningar i länet är medlemmar i Riksteatern Dalarna. Styrelsen är föreningens beslutande organ.

Scenkonstkonsulenten är anställd av Dalateatern men arbetar också på uppdrag från Riksteatern Dalarnas styrelse.

Konsulenterna sprider scenkonst och kunskap om scenkonst till organisationer, kommuner och andra intressenter i länet. Särskild vikt läggs vid förmedling av föreställningar och pedagoger till barn och ungdom inom förskola och skola. En annan viktig del är att ge service till befintliga arrangörsföreningar i länet samt att verka för bildande av arrangörs-föreningar i kommuner som saknar scenkonstarrangörer.