Förmedlare: Riksteatern Västernorrland

Om Riksteatern Västernorrland

Riksteatern Västernorrland är en självständig och oberoende ideell förening inom den nationella folkrörelsen Riksteatern! Vi är en resurs för alla scenkonstarrangörer i länet, såväl för barn, unga som vuxna. Vårt uppdrag är bl.a. att förmedla föreställningar, subventioner och stöd, samordna turnéer, ordna arrangörsträffar, utbildningar och driva intressefrågor för arrangörer.

Riksteatern Västernorrland är en paraplyorganisation för teaterföreningarna i länet. Föreningen har en verksamhetsutvecklare anställd. Kontakta oss gärna om du vill arrangera en föreställning eller om du har frågor om teater, dans eller annan scenkonst!