Förmedlare: Riksteatern Norrbotten

Om Riksteatern Norrbotten

Riksteatern Norrbotten är en ideell organisation med ett regionalt uppdrag – att stärka scenkonsten i länet i allmänhet och för Barn och Unga i synnerhet.

Riksteatern Norrbotten förmedlar scenkonst till teaterföreningar, skolor, barnomsorg, bygdegårdar och andra arrangörer i Norrbottens län.

Teaterkonsulenten är Riksteatern Norrbottens förlängda arm och har i uppdrag att fördela arrangörs -och turnéstöd.

Du som arrangerar teater i skolan, barnomsorgen, biblioteket, fritidsgården eller i föreningslivet finner ett spännande och varierat utbud i vår utbudskatalog på websidan: http://scenkonstinorr.riksteatern.se/

Rekommenderat utbud är ett samarbete mellan Norrbottens, Västerbottens, Jämtland/Häjedalens och Västernorrlands Riksteaterkonsulenter.
Läs mer om vår verksamhet på: https://www.riksteatern.se/norrbotten