Arrangör: Riksteatern Norrbotten

Om Riksteatern Norrbotten

Riksteatern Norrbotten är en idéell förening ansluten till folkrörelsen Riksteatern. Föreningen har en anställd länsteaterkonsulent som arbetar på regional nivå med att på olika vis stärka och lyfta länets teaterproducenter samt scenkonstarrangörer och arbeta med kulturpolitiska frågor. Läs mer om vår verksamhet på: http://norrbotten.riksteatern.se