Arrangör: Riksteatern Skåne

Om Riksteatern Skåne

Riksteatern Skåne arbetar utifrån målet att främja och utveckla scenkonsten i Skåne, såväl inom skolan, som för den offentliga scenen. Riksteatern Skåne ska bistå de lokala teaterföreningarna med stöd, kunskap, information och inspiration.

Breddat arrangörskap
Riksteatern Skåne beställde tillsammans med Riksteatern och Kultur Skåne en förstudie med målet att bilda ett resurscentrum för scenkonst. Förstudien ger förslag på verktyg för att sätta formerna för att arbeta med breddat arrangörskap samt föreslår relevanta insatser som Riksteatern Skåne kan göra för att nå en breddad arrangörsbas samt en vidgad syn på arrangörsrollen.

Arrangörsstöd & Subventioner
Riksteatern Skåne fördelar Kultur Skånes arrangörsstöd till offentlig scenkonst vilket visar sig i de lokala teaterföreningarnas stora utbud av scenkonst för vuxna och barn. Man fördelar även Riksteaterns småplatsstöd till föreningar som arrangerar scenkonst utanför huvudorten i sin kommun. Riksteatern Skåne fördelar också scenkonstsubventioner till förskola och skola och arbetar med att stärka scenkonst i skola och förskola genom diverse samarbeten, bl a genom kultursamordnarnätverket.

Utbudsdagar
Genom utbudsdagar och andra träffar ges stöd och inspiration till de nyckelpersoner i Skånes kommuner, som beställer, samordnar och arrangerar scenkonst i skola/förskola.

Kultur i Vården
Riksteatern Skåne erbjuder äldre som bor i särskilt boende ett livsbejakande och stimulerande teaterprojekt i samarbete med Kultur i vården – Region Skåne. Med detta projekt vill vi underhålla, engagera och stimulera publiken genom bilder, musik och berättelser. Vi vill också ge de sinnesmässiga upplevelser genom dofter, smaker och stämningar.

Resurscentrum Skåne
Samarbetet med Teatercentrum Södra regionen och Danscentrum Syd, bland annat fortsätter arbetet med Skånsk scenkonstdag att utvecklas och andra gemensamma utvecklingsinsatser planeras framåt.