Förmedlare: Riksteatern Östergötland

Om Riksteatern Östergötland

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar också ett arrangörsbidrag på uppdrag av regionförbundet Östsam.

Bakom Riksteatern Östergötland står länets 12 teaterföreningar
som tillsammans når en publik på över 20 000 besökare.
Riksteatern Östergötland ingår i nätverket Dansspridning Mellansverige,
vars uppgift är att sprida professionella dansföreställningar till förskolor och skolor.