Förmedlare: Riksteatern Kalmar län

Om Riksteatern Kalmar län

Riksteatern Kalmar län är ett samverkansorgan för lokala riksteaterföreningar, skolkultursamordnare och andra anslutna organisationer inom länet. Föreningen har till uppgift att verka för ett starkt arrangörsnät samt främja och utveckla scenkonsten i länet. Riksteatern Kalmar län har två anställda verksamhetsutvecklare inom två olika områden.

- Offentlig scenkonst i kommunerna, som främst arrangeras av de
lokala riksteaterföreningarna.
- Scenkonst för barn och unga, främst i skolan.