Bakgrund

Scenkonstportalen.se är en nationell branschsatsning som bidrar till att Sveriges turnerande, professionella scenkonst finns samlad på en och samma plats. 

Verktyget lanserades för producenter på Teaterbiennalen i maj 2011 och för arrangörer den 3 september 2011 på Riksteaterns försäljningsevent Anbud Live. Idag finns över 700 turnerande scenkonstproducenter registrerade, en siffra som ingen tidigare trodde fanns. Scenkonstportalen.se fortsätter att utvecklas med nya funktioner som gör det möjligt för arrangörer och producenter att hitta varandra.

Riksteatern har tillsammans med en en omfattande nationell arbetsgrupp arbetat fram scenkonstportalen.se. Arbetsgruppen har haft inflytande i alla frågor och har representanter från Teatercentrum, Danscentrum, Länsteatrarna i Sverige, fria scenkonstgrupper, regionala konsulenter, lokala arrangörer, turnéläggare, Riksteaterns distriktsansvariga och webbansvariga.