Inför ett arrangemang

Här kommer ett förslag till checklista, där du som arrangör kan notera fakta samt ansvarsfördelning. Lägg till, dra ifrån och använd vid behov. Med ett arrangemang kommer ett stort ansvar – publik ska trivas, konstnärer ska kunna njuta och regler skall uppfyllas.

Bra att ha koll på:

 • Gruppens namn
 • Kontaktperson
 • Arrangörens namn
 • Kontaktperson arrangör
 • Föreställning
 • Längd
 • Målgrupp
 • Tidpunkt för föreställningen – datum, veckodag och klockslag
 • Max antal platser
 • Ankomsttid (Get In)
 • Byggtid
 • Rivtid
 • Bärhjälp
 • Teknik
 • Teknikhjälp
 • Dansmatta
 • Scenmått
 • Teknisk specifikation (el, ljud, belysning)

Annat ansvar:

 • Biljetter
 • Program
 • Affischer
 • Annonser
 • Pressmeddelande
 • Gage
 • Resor/traktamente
 • Subvention
 • Fika till gruppen
 • Tack-present (blomma/annan gåva)