Producent: Friscenkonst

Om Friscenkonst

I våra föreställningar blandar vi gärna traditionell teater med olika uttrycksformer som dockspel, mim, berättande och levande musik. Ofta handlar våra pjäser om utanförskap och orättvisor i samhället, men också om saker som ger upplevelser och funderingar.
Ibland gör vi karikatyrer för att få det tydligt........och roligt!

Friscenkonst är ett varumärke för god scenkonst.
Friscenkonst kan med enkla uttrycksmedel leverera
en lika tänkvärd som underhållande framställning
av den värld som är vår. Och lite till.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv