Producent: Karavan

Om Karavan

Karavan är ett scenrum och ett nav för samtida cirkus som startades 2009.
Vi arbetar framförallt med samtida cirkus. Karavan vill vara en aktiv del i att vårt
kulturområde utvecklas, sprids och lever. Ett av våra mål är att vårt arbete ska leda till att
öka medias bevakning av samtida cirkus samt att uppmuntra samarbeten över gränser. Vi
vill ta till vara den potential som regionens och Sveriges fria aktörer utgör. Vi vill bredda
synen på den samtida cirkusen och föra upp konstformen på den nationella och regionala
kulturpolitiska dagordningen. Det är viktigt för oss att vårt kulturområde kan få möjlighet
att inte bara existera utan också utvecklas i södra Sverige istället för att vara hårt centrerat
kring Stockholm som det sett ut under många år.

https://www.facebook.com/karavanmalmo

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv