Producent: Teater Carpa

Om Teater Carpa

Teater Carpa, en teater som producerar promenadteater för både skolklasser och allmän publik. Förlorar dig själv i historien, känn dig mer närvararande än någonsin.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv