Producent: Teater De Vill

Om Teater De Vill

Teater De Vills pjäser berör och skildrar alltid den verklighet vi lever i. Utifrån egna scenen Pipersgatan 4, blandar vi konstnärliga uttryck. Nästan alltid handlar det om att låta den marginaliserade människan komma till tals.

Pjäserna granskar vårt samhälle, dess attityder, fördomar och ideal. Ofta ur ett ungt perspektiv. Vi arbetar gärna i gränslandet mellan teater, dans, livemusik, poesi, film, drömspel, naturalism och berättar i bilder snarare än ord. Det fysiska skådespeleriet står i centrum.

I anslutning till föreställningarna arrangeras ofta seminarier för publiken, med målsättningen att väcka diskussion om pjäsernas tema. Till alla pjäser finns lärarhandledningar och material för efterarbete.

Stora delar av gruppens verksamhet genomsyras av arbetet med tillgänglighet. En övergripande målsättning är att tillgängliggöra och öppna teaterscenen för personer med funktionsnedsättningar.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv