Producent: Art Of Spectra/ Peter Svenzon

Om Art Of Spectra/ Peter Svenzon

Sedan starten 1998, då Peter Svenzon bildade Art of Spectra, har han skapat och koreograferat närmare 30 dansverk och samarbetat med en lång rad konstnärer, musiker, regissörer, skådespelare och artister från olika områden och genrer. Hans egen- komponerade, elektroniskt baserade musik bildar ofta en fond där inbjudna musiker kan interagera i realtid.
AOS har de senaste åren genomfört en rad internationella turnéer, residens och samarbeten. Uttrycken breddas, nya impulser fångas upp, intryck omvandlas och bearbetas i en process som inte bara inbegriper det koreografiska språket, utan också omfattar fältarbete och research i form av intervjuer och dokumentation i såväl ord som bild.

Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist, dansare och sångerska som sedan femton år tillbaka tillsammans med Peter Svenzon utgjort kärnan i AOS, låter sig inte begränsas av några givna ramar utan arbetar alltid mot ett utvidgat, mångfacetterat uttryck, hybridformer där dans, teater, musik och bild förenas i ett närmast filmiskt flöde. AOS undersöker och är i ständigt utvecklande av nya former för användandet av bildkonst och videoprojektioner i samverkan med rörelser, ljus och ljudläggning.

I AOS föreställningar slår 60-talsradikalismen följe med erfarenheter från hiphopkulturen, drum’n’bassmusiken och kampsportvärlden. Svenzons koreografiska språk hämtar energi och näring ur såväl avantgardekonst som subkulturer. Uttryck får korsbefrukta varandra och binds samman av en strävan att formulera sig öppet och förutsättningslöst. Hans egen bakgrund inom breakdance finns med som en viktig resonansbotten, en förvärvad frihet att våga pröva, konfrontera men också utsätta sig för det okända. Det finns alltid ögonblick av vibrerande osäkerhet, ett skyddsnätsfritt risktagande, en ömtålig närhet i det fysiskt kraftfulla.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv