Producent: Tornedalsteatern

Om Tornedalsteatern

Tornedalsteatern spelar både amatörteater och professionella produktioner. Vi lyfter samhällsaktuella frågor med den tornedalska identiteten och språket som grund genom konstnärliga produktioner. Vår teater gör föreställningar där vårt språk meänkieli är konstnärligt viktigt.

Tornedalsteatern jobbar projektbaserat med en liten fast stab bestående av teaterchef, teaterledare och administration. Vårt uppdrag är att leverera teater- och andra konstnärliga produktioner- till medborgare i regionen men också att initiera produktioner där medborgarna själva är deltagare i form av exempelvis amatörteaterskådespelare. Tornedalsteatern har också ambitionen att stärka kulturarbetet i området, regi- drama- och manuskurser och tävlingar är några av de aktiviteter vi genomför. Tornedalsteatern samverkar också med kulturarbetare i kommunerna på olika sätt.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv