Producent: Skottes Musikteater

Om Skottes Musikteater

Skottes Musikteater har en genuin teatertradition och är en av landets äldsta fria teatergrupper med drygt 40 år och närmare 150 uppsättningar på nacken. Skottes särart ligger till stor del i den ofta egenkomponerade musiken som spelas akustiskt som en del i skådespeleriet. Musiken, texten och skådespelarna smälter samman, kommenterar och replikerar varandra i föreställningen. Ibland blir det stämsång och ibland ligger musiken som en stämningsskapande bakgrund.

Skottes Musikteater producerar föreställningar för barn, unga och vuxna.

Utöver en omfattande turnéverksamhet spelar Skottes på egna hemmascenen Spegeln i Gävle.
Där arrangerar Skottes sedan många år bla de populära familjelördagarna med kafé och barnaktiviteter före och efter föreställningarna.
I Gävle men också vid turneföreställningar samarbetar Skottes ofta i olika former med dramapedagoger och förskola/skola. Vid vuxenproduktioner samverkar vi med både teaterföreningar och samlingslokalhållande föreningar vid en föreställningar eller flera i ett projekt.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv